درباره ما

موسسه حسابداری و حسابرسی داده پردازش آگاهموسسه داده پردازش آگاه در سال 1387 تاسیس و بعداز سازماندهی شروع به فعالیت خود نموده است.

موسسه حسابداری با داشتن کارشناسان عالی در خدمت کلیه شرکت ها و سازمان ها می باشد.